EP 36 ម៉ីយឿចថាច់|Mị Nguyệt Truyện|The Legend of Mi Yue|芈月传|ミユエの伝説|미유에 전설 |หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกรFree kindle Ebook gift link:

Miyue is the most favorite little princess of Chuwei Wang, but his status has plummeted when he was in the battle of King Chuwei. His mother was expelled from the palace after being Chuwei. After many years, he returned to the palace to revenge for disaster and crisis. Miyue and Chu Gongzi, Huang Xi, Qingmei, and Zhumei, really love each other. In order to be able to run away smoothly with Huang Xi, they voluntarily served as the dowry of the Princess of Sissi, and they were married to Qin State. On the way to Qin, they supported each other. In the middle of the country, the ceremonial car was robbed by the army led by the Yiqu Wang Yu on the Qin State Road. Because of the need to save the moon, Huang Xi’s fall to the valley was unclear, and the disappointing month was to find the master behind the scenes. When he entered the Qin Palace, he became the queen of the Qin State. He was kidnapped by Mrs. Wei and was kidnapped by his brother, Wei Wei, who had been asked by his mother. The original sister’s feelings gradually split after the birth of his son. The contenders of the sons, Qin Wangxi regretted and died. Hao Yue and his son were sent to the distant Yan State. Unexpectedly, Qin Wu Wang swayed and died, Qin State chaos. In the month of the month, he returned to the Qin State by the military force of the Yiqu and settled the Qin Dynasty. The son of Miyue was crowned king, and the history was called Qin Zhaoyu. Miyue became the first Taihou in history, and the history was called Qin Xuan.

Nguồn: https://behereonline.com

Xem thêm bài viết khác:

Article Categories:
Giải Trí

All Comments

 • 恶人都喜欢欺负善良的人!

  Ann Leong July 13, 2020 4:34 pm Reply
 • 这一集好紧张啊!

  Ann Leong July 13, 2020 4:34 pm Reply
 • Dich luyen thuyen

  phượng phượng July 13, 2020 4:34 pm Reply
 • 魔化

  張翔昇 July 13, 2020 4:34 pm Reply
 • 龍龍出世了🤣🤣🤣

  皮皮鴨 July 13, 2020 4:34 pm Reply
 • 皇后也太呆脑了吧,玳瑁咕咕這样的黑心肝的人,死不足惜,該死

  Nina Chow July 13, 2020 4:34 pm Reply
 • 这演技 服了

  Mink Jo July 13, 2020 4:34 pm Reply
 • Dịch chán quá,thế mà nhà phim thuê thằng phiên dịch này .lạy

  Giải trí HứaUỷ July 13, 2020 4:34 pm Reply
 • 這集看了最蘇胡

  張小孩 July 13, 2020 4:34 pm Reply
 • má dịch như đúng rồi 🤣🤣 ,tgà k dịch còn hơn

  么笑 July 13, 2020 4:34 pm Reply
 • Dkm con chó lợn cô cô ở cạnh vương hậu chó chết dkm nhà nó

  Nguyên Phạm Chí July 13, 2020 4:34 pm Reply
 • 这个恶毒的玳瑁快点死吧!

  Kong Yafang July 13, 2020 4:34 pm Reply
 • 玳瑁终于要死了!

  Kong Yafang July 13, 2020 4:34 pm Reply
 • 羋姝跪地抱著大王聽著大王愛自己的妹妹,心痛啊

  賴怡玲 July 13, 2020 4:34 pm Reply
 • Dịch chữ sai chính tả ko hiểu gì hết phim hay mà người dịch tùm bạy ko hiểu

  Linh Huỳnh July 13, 2020 4:34 pm Reply
 • 为何要把王后设置为白痴 无脑 呆女呢?

  BB Sam July 13, 2020 4:34 pm Reply
 • 哭死我了

  Li Chin Liu July 13, 2020 4:34 pm Reply
 • phim cổ trang mà dịch thời hiện đại😂 thái i_ bác sĩ, thành _ thành phố, xưng bạn bạn tôi tôi, lạy cả phiên dịch

  Thao Nguyen July 13, 2020 4:34 pm Reply
 • Dịch chẳng đúng thì dịch lm cái j cho mệt

  Hoa Lo July 13, 2020 4:34 pm Reply
 • Mẹ kiếp thằng phiên dịch mới học chữ tàu hả .Dịch cho cha mày đọc

  Doi V July 13, 2020 4:34 pm Reply
 • Bazi khó khó là cái gì vậy

  Hanh Nguyễn July 13, 2020 4:34 pm Reply
 • Dịch kiểu gì toàn cứng với mềm

  Hanh Nguyễn July 13, 2020 4:34 pm Reply
 • Phim này chán nhất phần dịch

  Phương Mai Nguyễn July 13, 2020 4:34 pm Reply
 • Nữ chính hình như động trong phim diên hi công lược nek

  kim chi July 13, 2020 4:34 pm Reply
 • 哎,有那么爱自己的男人,真不容易

  Nittaya H. July 13, 2020 4:34 pm Reply
 • 原来芈姝是从这一刻开始变坏的啊,唉,真是悲哀,替芈姝感到可怜,那个玳瑁真是罪该万死!

  Zhe Xuan Ong July 13, 2020 4:34 pm Reply
 • 芈月生产的时刻很紧张啊(⊙o⊙)

  lawwcw73 劳伦斯黄 July 13, 2020 4:34 pm Reply
 • 弱智的王后

  Canaan Feng July 13, 2020 4:34 pm Reply
 • 稷儿出世了~

  G July 13, 2020 4:34 pm Reply
 • 這集就這段生產最揪❤

  慧培進 July 13, 2020 4:34 pm Reply
 • Lihat mi bazi melahirkan bisa ikut banjir air mata.. 😭😭😭

  putty banana July 13, 2020 4:34 pm Reply
 • 大王审问王后的时候,感觉王后就像一个大婴儿,玳瑁就像全能保姆,溺爱着王后。

  Theresa Apocalypse ♠️ July 13, 2020 4:34 pm Reply
 • 这感觉就是抄甄嬛

  Liu Junyi July 13, 2020 4:34 pm Reply
 • 日本語訳が面白いw 気になってみちゃう

  あんぱんだ#### July 13, 2020 4:34 pm Reply
 • 一直都是玳瑁和威后害芈月,像有什麼深仇大恨似的,早都该死了,什麼东西

  Ling Ling July 13, 2020 4:34 pm Reply
 • 还不是玳瑁太多事才导致一堆事情,这是忠吗?愚忠!!

  Yeat Jia En July 13, 2020 4:34 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *